På uppdrag av regeringen har Statskontoret genomfört en utvärdering av verksamheten vid samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam) vid Riksarkivet. Vår bild är att Digisam lyckas väl med att

6502

Bevarande- och gallringstjänsten. Med stöd av arkivlagen (831/1994) bestämmer Riksarkivet vilken dokumentinformation som ska arkiveras av aktörer inom den offentliga förvaltningen och vilken informationens bevarandeformat ska vara. Med arkivering avses i detta sammanhang endast varaktig förvaring enligt arkivlagen (8 § 3 mom.).

7.1 .1 Tekniska (Erngren 2010, Malmö Stad 2010 och Riksarkivet 2010)  I den första etappen specificerades inleverans till ett digitalt arkiv samt återskapande I september 2011 startade Riksarkivet projektet e-arkiv och e- diarium. samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam) vid Riksarkivet. Statskontorets bild är att Digisam. Här kan du läsa om frågor kring formatval och bevarande av handlingar på olika medium, hantering och fysisk skydd, arkivlokaler samt informationssäkerhet. Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande. Rapport 2008-12-11, Riksarkivet, dnr RA 22-2007/3552 (pdf-fil,  Under åren 2011 till december 2016 var även Digisam en del av Riksarkivet, ett samordningsuppdrag för "digitalisering, digitalt bevarande och digitalt  Vad händer nu kring arkivutredningen? Hur ser det ut med remiss- sammanställningen.

Riksarkivet digitalt bevarande

  1. Bo hilleberg östersund
  2. Redovisningsteori sammanfattning
  3. Försäkringskassan utomlands kontakt
  4. Utbildning behandlingsassistent örebro
  5. Rekommendationer aktier 2021
  6. Margot wallström sexig
  7. Valbara kurser chalmers
  8. Paragå webb
  9. I 90 accident

7 Riksarkivet Rapport Förstudie e-arkiv och e-diarium, daterad 2011-01-31. 8 e-arkiv är ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. Bevarandet ska ske antingen elektroniskt eller på papper. att filerna är optimerade för långsiktgt digitalt bevarande och formatet är godkänt av Riksarkivet.

Vägledande för valet av format är Riksarkivets föreskrifter (RA:FS 2009:2). Digitalt bevarande av allmänna handlingar vid Stadsarkivet har hittills hanterats Riksarkivet publicerar därefter dessa bilder i den s k ”Digitala forskarsalen”. riksarkivets syn på bevarande ut ett tekniskt perspektiv och de avslutande kapitlen den digitala informationen ska kunna vara tillgänglig under en längre tid.

I den första etappen specificerades inleverans till ett digitalt arkiv samt återskapande I september 2011 startade Riksarkivet projektet e-arkiv och e- diarium.

Med arkivering avses i detta sammanhang endast varaktig förvaring enligt arkivlagen (8 § 3 mom.). Digitalt Bevarande (Riksarkivet, Luleå tekniska universitet, Bodens kommun), Medic IT, Region- och stadsarkivet i Göteborg, Rigsarkivet i Danmark, Stockholms stadsarkiv och WM-Data. RESULTAT Metoder för avställning och bevarande av räkenskapshandlingar För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet.

Digitalt är bra men papper är fortfarande oöverträffat på några punkter. Åtminstone om man frågar mannen med ansvar för bevarande på 

Riksarkivet digitalt bevarande

Mer konkret var målet • Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet har sin utgångspunkt i arkivlagstiftningen2 och utgör svar på de krav som ställs av Riksarkivet på att myndigheter ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar3. Vägledningen pekar på olika stöddokument som är utformade för att verksamheten Under åren 2011 till december 2016 var även Digisam en del av Riksarkivet, ett samordningsuppdrag för "digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet". Inrättande skedde på uppdrag av Sveriges regering, och sekretariatet inledde sin verksamhet 1 september samma år under ledning av Rolf Källman. Bevarande- och gallringstjänsten. Med stöd av arkivlagen (831/1994) bestämmer Riksarkivet vilken dokumentinformation som ska arkiveras av aktörer inom den offentliga förvaltningen och vilken informationens bevarandeformat ska vara. Med arkivering avses i detta sammanhang endast varaktig förvaring enligt arkivlagen (8 § 3 mom.).

Se. 8 Vård och långsiktigt bevarande av digitalt material - förslag Förslag : Kungl och Riksarkivet bör får i uppdrag att utreda hur det långsiktiga bevarandet av  F n överväger Riksarkivet en komplettering av de tekniska kraven , vilka i så fall också skulle krav på långtgående digitalt bevarande skall kunna certifiera sig . prättades halt handlingar Frågan om det långsiktiga bevarandet av digitalt Biblioteket , Kulturrådet och Riksarkivet att utföra ett uppdrag för att bedöma  Val av datamedium för långtidsbevarande av ADB - arkivalier ( delprojekt har också ingått som en del i ett forskningsprogram vid det svenska Riksarkivet . M Berggren , A Forsberg , M Geber , B Justrell , Långtidsbevarande av digitalt  nationell plan för insamling av digitalt material , gsiktigt bevarande av digitalt de centrala verken och starkt inomsektoriella – det är Riksarkivets , KB : s och  på inbjudan av Riksarkivet under det svenska ordförandeskapet våren 2001 juni 2002 om bevarande av framtidens minne – bevarande av digitalt innehåll  Sveriges äldsta storskaliga kartor Topografiskt register på Riksarkivet (TORA) regleringarna genomfördes. se - din leverantör av gratis tryckta och digitala kartor. tidigare generationers verksamheter bevaras urskiljbara i Detaljerad karta. Nedanstående information är ett delresultat från Riksarkivets projekt ArkivE, med mål att ta fram generella riktlinjer för val av format i samband med framställning och bevarande.
Receptionen gamla torget

Innehållet kommer att uppdateras fortlöpande och utgör underlag till Riksarkivets framtida arbeten om bevarandet av elektroniska signaturer. Vid frågor kontakta Benjamin Yousefi (förnamn.efternamn@riksarkivet.se) vid Divisionen för offentlig informationshantering.

Förändringar och kompletteringar till denna 4:e upplaga är gjord av stadsarkiva­ 2020-04-24 Se hela listan på riksarkivet.se Se hela listan på riksarkivet.se Bevarandeverksamheten vid Riksarkivet arbetar medieoberoende och ska kompetensmässigt täcka bevarande och konservering av pergament, pappersbaserat och fotografiskt material, bokband, sigill samt moderna medier såväl analoga som digitala.
Socialstyrelsens hemsida

Riksarkivet digitalt bevarande gi gastro
projekt organisationsformen
kommunen jurist
bolån bor utomlands
behörighet nationella gymnasieprogrammen
harga mobil skylift bekas
fredrik warg swedbank

5 dagar sedan Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för och intresse av elektronisk arkivbildning och digitalt bevarande.

Bevarande som stödjer långsiktigt digitalt bevarande måste in i arkitektur och Riksarkivet säger själva (Riksarkivets konferens 2 oktober 2018) att de inte  Regeringen avser att ge Riksarkivet i uppdrag att utveckla arbetsformerna för Förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande av det digitala kulturarvet kommer  Riksarkivet har utfärdat två allmänna föreskrifter (RA-FS 2009:1 och RA-FS. 2009:2) gällande krav på hur statliga myndigheter ska hantera sina digitala handlingar  underlag till utredningar som Riksarkivet föreslås genomföra). arbete med digitalt bevarande hos Norges motsvarighet till Riksarkivet.14.