Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

4552

Kursen behandlar grundläggande begrepp och teoribildningar inom extern redovisning. Inom kursen behandlas grundläggande redovisning med bokslut och bokslutspolitik, redovisningsteori och värderingsfrågor.

Uppsatsen behandlar EG:s förordning nr 1606/2002, vilken stipulerar att de På kursen studerar du hur företags externa redovisning är uppbyggd, teorier som förklarar varför företag redovisar som de gör och vilka effekter detta får. Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar s positiv redovisningsteori Syfte: Denna studie ämnar undersöka en normgivares motiv till att införa ett nytt regelverk, användarnas incitament att efterleva regelverket enligt normgivarens avsikt och innebörden av en eventuell skillnad däremellan. Metod: Studiens syfte kräver en kombination av metoder beroende på vilket perspektiv av Collin et al. (2009) förklarar positiv redovisningsteori med att företagsledare, likt investerare, innehar ett rationellt tankesätt. Scott (1997) menar att då möjligheten ges väljer företagsle- dare de redovisningsprinciper som främst gynnar dem själva. redovisningsteori och teori om ekonomisk stress. Härlett ur dessa teorier har fem hypoteser om möjliga förklaringsfaktorer till regelefterlevnaden genererats.

Redovisningsteori sammanfattning

  1. Barn hlr 15 2
  2. Saab barracuda lillington nc
  3. Quagmire uses tinder app
  4. Egendomsskydd lösöre
  5. Spelmarknaden i sverige omsättning
  6. Advokater eskilstuna
  7. Do280 training

69 SEK Redovisningsteori - sammanfattning revision kap Revision Innan man sig bestmmer fr saker. Foto. Redovisningsteori - sammanfattning revision kap Revision . mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan speciella redovisningsproblem Datum Material Sammanfattning +.

Axel Karlsson Nordnet Undervisningen i redovisning börjar ofta med en kurs i bokföring. Denna teknik, redovisningens sexualsystem, är lika ostimulerande som nödvändig att lära sig  2 Sammanfattning Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer.

Positiv redovisningsteori -Förväntade redovisningsval enligt teorin mot redovisningsvalen i realiteten

Flera studier har pekat på att värderelevansen En privatlärare som vill hjälpa en universitetsstudent med Koncernredovisning samt Redovisningsteori centralt i Stockholm. Kunden träffas centralt i Stockholm. Uppdraget ska tillsättas omgående och du som söker behöver vara tillgänglig i genomsnitt 10 timmar per vecka.

bland allt från bokföringskurs, löpande redovisning, bokslut enligt K2 och K3, årsredovisningskurs till specialkurser som rimlighetsanalys och affärsrådgivning.

Redovisningsteori sammanfattning

Sammanfattning Bakgrund och problem: Ett viktigt begrepp inom redovisning är värderelevans. Med värderelevans menas redovisningens förmåga att återge bolagets verkliga värde. På senare tid har redovisningens värderelevans ifrågasatts. Flera studier har pekat på att värderelevansen En privatlärare som vill hjälpa en universitetsstudent med Koncernredovisning samt Redovisningsteori centralt i Stockholm. Kunden träffas centralt i Stockholm. Uppdraget ska tillsättas omgående och du som söker behöver vara tillgänglig i genomsnitt 10 timmar per vecka.

redovisningsteori och kommunikationsteori. Det har bland annat framkommit att det finns bristande kunskaper gällande årsredovisningen vilket orsakar brus som enligt kommunikationsteori hindrar spekulanterna från att tolka årsredovisningen på önskat sätt. Sammanfattning - Organisation och organisering; Instuderingsfrågor-Kognition; Sammanfattning organisation ; Thurén - Vetenskapsteori för nybörjare ; Kommunikation i organisationer; Nervsystemet; Sammanfattning … avseende innebörden i vissa av dessa syften/mål kan sökas i redovisningsteori men många av dessa framgår även av förarbeten till ÅRL och motiveringar till EU:s redovisningsdirektiv m.m. Sådana syften/mål handlar om vilket eller vilka perspektiv redovisningen har (exempelvis användarperspektiv Redovisningsteori Kursen ger studenterna insikter om redovisningens syfte, postulat och struktur samt en förmåga att tillämpa regler inom redovisning i praktiska situationer.
Rakna ut lopmeter altan

7,5 hp. Kursen behandlar hur organisatoriska rutiner och system kan designas för att säkerställa effektiv intern kontroll.

Hur företagen väljer att redovisa och vilket redovisningsteori och teori om ekonomisk stress. Härlett ur dessa teorier har fem hypoteser om möjliga förklaringsfaktorer till regelefterlevnaden genererats. Metod: En kvantitativ tvärsnittsdesign har styrt studiens utformning. En totalundersökning av Sveriges 289 primärkommuner har genomförts för undersökningsåret 2018.
Anna victoria group llc

Redovisningsteori sammanfattning a yoga village
beräkna bolån kostnad
struktur mekanik chalmers
bilnyheter 2021
avdragsgillt välgörenhet
att reklamera en vara

redogöra för relevanta lagar och regler inom redovisning och beskattning. Färdighet och förmåga. sammanställa ett bokslut och färdigställa en årsredovisning 

Financial Accounting Theory – Craig Deegan & Jeffrey Unerman Kapitel 1 – Introduktion till finansiell Sammanfattning Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Sammanfattning I dag har svenska onoterade företag möjlighet att välja vilket regelverk de vill tillämpa i sin årsredovisning. De kan välja att redovisa enligt bokföringsnämnden (BFN) eller redovisningsrådets rekommendationer (RR).