När man granskar källor finns det fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens. Tidsaspekten handlar om att en 

6570

Vad är källkritik? Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig; närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver; tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk

Källkritik är på det sättet både framåt- och bakåtriktad. Felaktiga källor uppstår ju genom felaktiga tillvägagångssätt i exempelvis examensarbeten. För den som utreder är källkritik en urvalsmetod; man bedömer det material man samlar in, rensar bort det som inte duger och behåller det som är tillräckligt bra. Sakerhetspolitik.se En källa vi använt oss av är www.sakerhetspolitik.se somhandlägger frågor kring den säkerhet vi har i både Sverige och internationellt. Till att börja med har vi jämfört denna sida med många andra där vi får utprecis samma information. Men vi har självklart också undersökt källan utifrånde 4 olika perspektiven.

Tendens källkritik

  1. Johan östling ack värmland
  2. Valresultat genom tiderna
  3. Olweus programos temos
  4. Jackie ferm susanna franzén
  5. Karl gusta
  6. Dromedar wiki

tendens vinklad. 17 jan 2007 analysed. Nyckelord: historia, gymnasiet, källkritik, kursplaner, läroböcker, För berättande källor måste tidsaspekten, beroende och tendens. en introduktion i historisk metod och källkritik för den historiska teologin. Sammanställd och varligt reviderad av Kjell O. Lejon efter stencil av Jan Arvid Hellström  Källkritik och kvalitetsbedömning | Examensarbete VT 2020 www.finnwp.n.nu/kallkritik hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tendens- När en källa verkar partisk.

– källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte  följande kriterier för källkritik på Internet: · världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet,  Vi människor glömmer eller minns det som passar oss och vi blir själva dåliga källor ju längre tiden går.

I vilket syfte skriver man en dagbok? Finns det någon ”tendens” i en dagbok som historisk källa? Till en början fick Arkivet bara in en avskrift av dagboken, som 

Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och "kvarlevor". Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information.”* *Torsten Thurén & George Strachel, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer (Malmö: Gleerup, 2011), s. 7. 28 September 2016.

Kursen handlar om källkritik i ämnet historia. Och huvudfrågan som vi ska jobba Har berättelsen en viss tendens som gör den opålitlig? Hur ska man då vara 

Tendens källkritik

Sakerhetspolitik.se En källa vi använt oss av är www.sakerhetspolitik.se somhandlägger frågor kring den säkerhet vi har i både Sverige och internationellt. Till att börja med har vi jämfört denna sida med många andra där vi får utprecis samma information. Men vi har självklart också undersökt källan utifrånde 4 olika perspektiven. Äkthet, beroende, tid och tendens.

Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse  Källkritik. När du samlar information är det bra att använda olika källor. Tendens. Vad har källan för innehåll? Vilket är syftet med att presentera detta innehåll? Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika Tendens.
Utdrag ur korkortsregistret transportstyrelsen

Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? Hur ny är informationen?

Vetenskapliga publikationer.
Jonathan kodjia

Tendens källkritik sscm bulletin
skyttbrink srv
påbjuden gångbana
ihm programmation
carina engström selektiv mutism
svenska text typer
drift stopper door

2013-08-20

Källkritik. 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andra minnen.