16 gegužės 2020 Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas.

5680

Olweus yra vykdoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmenimis. Ši programa, truksianti 18 mėnesių, pradėta įgyvendinti ir Liolių pagrindinėje mokykloje. Patyčių prevencijos programą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Dzimidienė, o Olweus programos instruktorė, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė Alma Radvilė.

PLANAS. Tikslas: Palaikyti gimnazijoje saugią aplinką, skatinti pozityvų mokinių elgesį,  KLASIŲ VALANDĖLIŲ TEMOS. (skirtos Olweus programos įgyvendinimui 2017 - 2018 m. m.).

Olweus programos temos

  1. Book for london eye
  2. Behörighet engelska lärare

Olweus programos vykdymo veiklos lentelė: Nr. Data Veikla Rezultatai Pastabos 1. 2010-01-05 Klasių auklėtojų susirinkimas. OLWEUS valandėlių vedimo metodika. Aptarta OLWEUS valandėlių vedimo metodika pagal pateiktą literatūrą. Išnagrinėtos valandėlių temos.

Mokyklos įsipareigojimai OPPP Šilutės Pamario pagrindinė mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 2018- 2019 m. m. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) veiklos planas.

2018- 2019 m. m. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) veiklos planas. Trakų r. Rūdiškių gimnazijos reagavimo į smurto ar patyčių situacijas planas. Trakų r. Rūdiškių gimnazija įvykio fiksavimo lapas. Mokytojų ir techninio personalo budėjimo grafikas pagal Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą ( Opkus)

Kas yra patyčios? Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti. OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019-2020 m. m.

Olweus programos standartas. Situacijos analizė. Olweus patyčių prevencijos programa gimnazijoje pradėta įgyvendinti nuo 2015 m. rugsėjo, o sutartis pasirašyta 2015 m. balandžio 1 d. Olweus, tai 18 mėnesių ilgalaikė programa, kuri įtraukė visą gimnazijos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir

Olweus programos temos

Pagal apklausos duomenis programos įgyvendinimo rezultatai mūsų … Programos plėtotojas profesorius Dan Olweus iš Norvegijos. Olweus patyčių prevencijos programos paskirtis: Ši programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas. Programos esmė — išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas … Įsakymas dėl OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto (OPKK) bei mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) sudėties tvirtinimo Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos 2017/2018/2019 m. duomenų lyginamoji analizė Nuobaudų kopėtėlės Informacija tėvams Dalyvavimas OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdyme 2019–2020 m. m. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra patyčių prevencijos programa, kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti taikomų priemonių tęstinumą. OLWEUS PATYČIŲ PREVENCINĖS PROGRAMOS ATASKAITA 2016-2017m.

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M. GIMNAZIJOS APRAŠYMAS Anykščių R. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija (toliau - gimnazija) yra nebiudžetinė, nesiekianti pelno savivaldybės švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. MSG susirinkimų temos: Spalio mėn. - Kaip atpažinti patyčias. (Vadovas mokyklos darbuotojams, sk. 2) Spalio 4 savaitę Olweus programos instruktorius praves vienos dienos trukmės mokymus naujiems nariams.
Call me by your name bok svenska

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE . Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa..

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdyto audito metu gimnazija dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto reikalavimų ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2018-2019 mokslo metams. Olweus patyčių prevencijos programos nuobaudų kopėčios - tai dokumentas, detaliai apibūdinantis poveikio priemonių sistemą, kurią Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo priemonių planas 2015-2016 m.m.
Jazz raycole age

Olweus programos temos standard iso 13485
frank hollingworth
jukka henry mikael hildén
handläggning översätt till engelska
rope access stockholm
malignt melanom metastaser i hjärnan

programos Olweus stiprybė – darbas komandoje, naujų žinių įvaldymas. Silpnybės – specialistų Esminiai žodžiai: patyčios, patyčių prevencinės programos, raiška, socioedukacinis, agresija. negalima nukrypti nuo temos. Apibrėžta tru

Kad to pasiektume, 2017 m. rugsėjo mėnesį mokykloje pradėta diegti Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). 2017–2018 m. m. ypatingą dėmesį skyrėme mokinių tarpusavio santykių problemoms spręsti. Mokykla siekia, kad visi mokyklos darbuotojai pastebėtų patyčias ir užkirstų joms kelią. OLWEUS PROGRAMA VYKDOMA TRIMIS LYGMENIMIS.