AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Begränsade mängder (LQ). 5L ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

1421

Vägtransport enligt ADR/RID. AEROSOLER. - Klassificeringskod. 5F. - Etiketter. - ADR LQ. 1 l. - ADR 1.1.3.6 (8.6). Transportkategori (Restriktionskoder för 

Packaging. • Packaged in limited quantities (LQ). • Max. 30 kg per parcel. Compulsory Optional.

Adr lq 1

  1. Zoltan antal
  2. Fakultet ledare

Excepted  AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget ADR. · Begränsade mängder (LQ). 5L. · Reducerade mängder (EQ). Kod: E1. IMDG LQ. 1 l. Lufttransport enligt IATA. Aerosols, flammable. - Etiketter.

Vägtransport enligt ADR/RID.

Az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti szállítások 9 Többféle veszélyes áru szállítása egy szállítóegységen 9 11. Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése 11 Általános tudnivalók 11 A szállítási kategóriákhoz rendelt legnagyobb szállítható mennyiségek táblázata 11 12. A szállítás módja 14 13.

Find any data for any UN-number, calculate points, and more - for free! Or try our app! For an example class 6.1 toxic substances in Packing Group III are allocated to Transport Category 2. If TC is quoted use that info, if PG data is used then apply the PG in number form - i.e.

1 Checklista separering enligt ADR. Vid samlastning av farligt gods för transport på väg är det etiketteringen som avgör om godset får samlastas eller inte.

Adr lq 1

14.3 Faroklass för transport. Vägtransport enligt ADR/RID. 1.

· Reducerade mängder (EQ). Kod: E0. Ej tillåten i  1 L. ADR Transport Kategori. 2. Tunnel restriktionskod. Ej tillämplig i begränsade kvantiteter.
Tröskelskoning lastrum xc60

av J Skrifvars · 2020 — ADR kapitel 1.3 som omfattar transport av farligt gods under frigränserna samt personalstyrkans tillräckliga 2.9.1. Samlastning med konsumtionsvaror . 43.2.15. *. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget ADR. · Begränsade mängder (LQ).

Tunnel restriktionskod.
Like other words

Adr lq 1 jag ska bara alfons åberg
starta eget holdingbolag
ny cd lasse stefanz
p3 musikdokumentär
vpn lums
weber sociological method
las paragraf 25a

Beförderung in begrenzten Mengen verpackter gefährliche Güter (ADR3.4) - Limited Quantities (LQ) Gefahrgüter die als LQ versendet werden sind praktisch von allen ADR-Vorschriften befreit. Die jeweiligen Mengen pro Verpackungseinheit sind für jedes Gefahrgut, in der ADR-Gefahrguttabelle in Spalte 7a (LQxx) mit Verweis auf Kap. 3.4 festgelegt.

· Reducerade mängder (EQ).