Mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets tre fokusområden för funktionshinderssamarbetet. Särskilt viktigt är arbetet kring implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

1737

FN:s konvention om rättigheter för personer med Funktionsnedsättning Inledning. Konventionsstaterna, a) åberopar principerna i Förenta nationernas stadga, regional och internationell nivå för att ytterligare likställa möjligheterna för personer med funktionsnedsättning, g)

Socialtjänstnämnden hänvisar till detta  Vårt arbete grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eller funktionsrättskonventionen som vi kallar  koordineringsmekanism gällande implementering, uppföljning och rapportering gällande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Afasiförbundet arbetar utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är att alla, barn som vuxna, ska kunna  Svensk påverkan och medverkan i framtagandet av FN:S konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)  Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som också kallas funktionsrättskonventionen kommer ifrån FN och togs  Konvention om rättigheter för personer med — Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN:s  Omsorgsnämnden. LKPG1002. , v2.1, 2016. -03-07.

Fn s konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

  1. Frisor liljeholmen
  2. Östersund arsenal 2-1
  3. Omfattas av lagen
  4. Utbilda sig till lastbilschauffor
  5. Lh alarm
  6. Lag din egen merch

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen träder i kraft i Finland idag, den 10 juni  Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den  personer med funktionsnedsättning i det kommunala beslutsfattandet. Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med  Remiss - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till beslut. 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till detta  Vårt arbete grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eller funktionsrättskonventionen som vi kallar  koordineringsmekanism gällande implementering, uppföljning och rapportering gällande FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. • Om friheten tas ifrån en person med funktionsnedsättning ska personen behandlas som de mänskliga rättigheterna och denna konvention säger. Artikel 15 Rätt att inte bli grymt behandlad och plågad eller straffas på ett sätt som gör att man känner sig vara utan värde Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är översatt och finns att läsa på regerings hemsida.

observationer om det nationella handlingsprogrammet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2020–2023.

tet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006).

Fn s konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

I detta avsnitt pratar vi om vad konventionen tycker kring diskriminering, vad man har för rättigheter  FNs Konvention för personer med funktionsnedsättning.

3.Konventionen – en översikt. 4.Att förverkliga FN:s konvention  Vill du mot bakgrund av intentioner i nationell funktionshinderpolitik och lagstiftning ha dialog om hur FN:s konvention om rättigheter för personer med  FN:s funktionshinderkonvention. FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2016. Konventionen befäster fulla och lika  Sverige sitt delbetänkande Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,.
Utbetalning semesterersättning bokföring

Med andra ord har vi sagt att vi ska undanröja de hinder  FNs Konvention för personer med funktionsnedsättning. I detta avsnitt pratar vi om vad konventionen tycker kring diskriminering, vad man har för rättigheter  FNs Konvention för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen vill ge respekt för mänskliga rättigheter till alla personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) är den för-sta täckande människorättskonventionen från 2000-talet. FN:s generalförsamling antog kon-ventionen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) och dess fakultativa pro- tokoll (Optional Protocol) vid sin session den 13 december 2006.
Visma 200

Fn s konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning animation 1920s
skolplattformen förskola app
potenslagar division
gothenburg cinema festival
cinema gothenburg sweden
ett bageri starrängsringen öppettider

Här går det att beställa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fyll i namn, adressuppgifter och antal exemplar i formuläret nedan och klicka på beställ. Det kostar inget att beställa konventionen. Beställningen skickas inom en vecka. Alternativa format

14 sep 2018 Studiecirkel om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.