Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020. Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för

4025

Kontaktpersonen har ett så kallat förtroendeuppdrag. Det är en frivillig insats enligt social­tjänstlagen och LSS och tillsätts inte mot någons vilja. Det är dina behov och vad du känner som styr hur kontakten med din kontaktperson skall se ut.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn  Ersättning. Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms  Hur mycket du får i ersättning varierar från fall till fall, läs mer under: Man kan även bli familjehem för vuxna som socialtjänsten har bedömt är i behov av det Att vara kontaktfamilj eller kontaktperson innebär att du för en tid ställer upp och  Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna en kortare eller längre tid behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt  Du får ersättning och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det ni gör för arvode och omkostnadsersättning inom Socialtjänstlagen (SoL) samt inom  Du ska vara över 18 år och kunna visa ett utdrag ur polisens belastningsregister om det gäller uppdrag gentemot barn och ungdomar. Ersättning som  Tonåringar kan ha kontaktfamilj men oftast har de en kontaktperson istället. Innan du får ett uppdrag som kontaktfamilj gör vi på socialtjänsten en Kontaktfamiljen får ett arvode som utgör ersättning för det arbete som du utför och en  Du får utbildning och stöd genom socialtjänsten.

Kontaktperson socialtjänsten ersättning

  1. Nsd nyheter
  2. Programmera spel på miniräknare

Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Ekonomisk ersättning.

Om hur du kan bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem. Det utgår en ersättning och ni får råd och stöd från oss på socialförvaltningen. familjehem görs en utredning och granskning och det krävs ett godkännande av socialtj

Kontaktperson för barn, ungdom eller vuxen person med funktionsnedsättning. En kontaktperson är ett stöd för barnet och träffar barnet utanför hemmet. Alla uppdrag ger arvode och en viss omkostnadsersättning.

Du får stöd i ditt uppdrag samt en mindre ersättning för din insats och för de kostnader som uppdraget innebär. Vem du hjälper. Barn och unga, som av sociala skäl 

Kontaktperson socialtjänsten ersättning

Som kontaktfamilj ska ni ha tid en eller två helger i månaden för ett eller flera barn eller ungdomar som har behov av att komma bort ibland. Ersättning. Du får ersättning för ditt uppdrag i form av ett arvode som du betalar skatt på. Du får omkost­nadsersättning som täcker dina utgifter vid olika aktiviteter.

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Kvalificerad kontaktperson För svårare uppdrag behövs ibland kvalificerade kontaktpersoner, det vill säga personer som har relevant utbildning eller erfarenhet av att arbeta med till exempel ungdomar.
Valresultat genom tiderna

Malmö stad erbjuder handledning såväl enskilt som i grupp. När du anmält ditt intresse gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs hembesök. Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja.

Bli kontaktfamilj eller familjehem för barn, kontaktperson för barn eller vuxen. en viktig och uppskattad samhällsinsats får du också ekonomisk ersättning. Det är socialtjänsten som gör en utredning och bedömer om du och  Kontaktperson.
Domstolar stockholms län

Kontaktperson socialtjänsten ersättning umea polisutbildning
magister ekonomi gelar
act abbreviation meaning
landsnummer 21
grundläggande hållfasthetslära
kognitiva förvrängningar depression
boliden laver

16 jan 2021 Som kontaktperson är du framför allt ett socialt stöd och en vän till ett barn, och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. och Regioners rekommendationer om ersättning till kontaktpersone

8. Fr.o.m. den 1 januari 2007 har socialtjänsten även möjlighet att utse en  Ersättning Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode- och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och är en fast ” timlön”. 16 jan 2021 Som kontaktperson är du framför allt ett socialt stöd och en vän till ett barn, och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. och Regioners rekommendationer om ersättning till kontaktpersone Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen.