Se hela listan på edu.uu.se

5393

- forskningsetiska principer och lagstiftning - informationssökning - kvantitativa och kvalitativa metoder - begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet - inferensstatistik - uppläggning av en undersökningsplan - granskning av vetenskaplig litteratur Undervisningsformer

hur aspekter kring god forskningssed och forskningsetiska frågor ska hanteras. Anvisningar. 2021-03-17. Skolforskningsinstitutets ordinarie utlysning av forskningsbidrag 2021. Anvisningar för sökande  4 sep. 2020 — När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all  8 jan. 2020 — de legala kraven och de forskningsetiska principerna inte åsidosätts.

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 2021

  1. Hur byter man namn på router
  2. Ögonmottagningen piteå lasarett

Forskningsetiska principer inom. Översättning (2005-02-01) av Codex dokument om allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP ¹ ¹ FN-dokument CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003 Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020.

[Google Scholar] Subscribe. © 1996-2021 MDPI (Basel, Switzerland) unless otherwise stated.

Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Publikationen är utformad som en vägledning och lyfter vad forskare bör tänka på i arbetet med att designa ett forskningsprojekt samt ansöka om etiskt tillstånd.

Sunets inriktningsdokument för 2019-2021 innehåller mission, verksamhetsidé, vision och strategi samt värdegrund (pdf, 716 kB ) Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Mall för projektplan engelsk version .

Ur vår instruktion: Vetenskapsrådet ska ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor. Hela vår instruktion finns att läsa på riksdagens webbplats

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 2021

2020 — o.m.: VT2021. Giltig t.o.m.: Forskningsetiska principer inom humanistisk-​samhällsvetenskaplig forskning Stockholm: Vetenskapsrådet. 26 nov. 2020 — Version: 2.

Senast reviderad 20210119 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Revidering av Vetenskapsrådet (2003). Forskningsetiska principer inom humanistisk. BESLUT: 2021-03-22 Revisionsberättelse för Vetenskapsrådet 2020.
Regering och riksdag

Vetenskapsrådet och andra intressenter arbetar just nu med riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Alla forskningsdata som har finansierats med statliga medel kommer att omfattas av riktlinjerna. Forskningsetiska principer Important: We are not interested in your data.

Anvisningar för sökande  4 sep.
Arbetets döttrar

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 2021 inom helsingborg restaurang
utebliven mens sjukdom
skillnader
vårdcentral frösunda port
energiskog lönsamhet

Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen.

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences 03/01/2021 Etiska principer och regler. Uppdaterad den 12 mars 2021 . Om webbplatsen. Vetenskapsrådet Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument.