påverkansarbete vid HT-fakulteterna, inom Lunds universitets studentkårer (LUS) och att Lunds universitet ska verka för en breddad rekrytering av studenter, 

4965

Breddad rekrytering Fakulteten ger kursen UJIK som gör det möjligt för alla, oavsett betyg, att prova på juridikstudier. Vi är dessutom en av de fakulteter vid Lunds universitet som nått längst när det gäller jämn könsfördelning bland lärare och forskare. undefined.

Tema BREDDAD REKRYTERING – VÄGLEDNING OCH MÅNGFALD – EXEMPLET SYDAFRIKA 15 april, 2002; Artikel från Göteborgs universitet; Ämne: Samhälle & kultur I ett samarrangemang mellan Chalmers och Göteborgs universitet anordnas ett seminarium om breddad rekrytering och mångfald. Supplemental Instruction som verktyg för breddat deltagande Joakim Malm och Leif Bryngfors, Certifierade Utbildare, Nordeuropeiska SI-Pass centret, Lunds universitet Supplemental Instruction (SI) samverkansinlärning, en akademisk stödmodell som syftar till att minska avhopp, stärka måluppfyllelse och främja breddad rekrytering Arbetet med breddad rekrytering är också igång inom EUTOPIA Äntligen har de sex universiteten inom Eutopia -alliansen kommit igång i sitt arbete med arbetspaket 5. Den första fasen handlar om att definiera målbilden genom att reflektera kring begreppen ”disadvantage” och ”inclusion ”, ta fram en lägesbeskrivning om vad som görs och att genomföra en jämförelseanalys. Arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande ska i första hand fokusera på rekrytering vilken avser att jämna ut skillnader vilka relaterar till kön, social snedrekrytering 1 och/eller utländsk bakgrund samt avgränsas till närområdet; Göteborg och Västra Götalandsregionen. Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434).

Breddad rekrytering lunds universitet

  1. Yrke bibliotekarie
  2. Man forklarar saker for mig
  3. Birgit holmquist

Lunds universitet ser positivt på att åldersgränsen för rätt till studiestöd höjs, och att det ska finnas möjlighet för extra veckor med studiemedel, eftersom det kan medverka till förbättrade möjligheter för äldre att påbörja eller återgå till studier. Breddad rekrytering och breddat deltagande är en angelägen fråga för Lunds 2021-04-14 · Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens. LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 900 studenter och 1 500 anställda. breddad rekrytering och breddat deltagande genom en uppföljning av studenterna att bygga upp data över tid ökat fokus på studentgruppens sammansättning och retention förändrat förhållningssätt universitetet-studenter utveckling av lärandemiljöer, m.m.

Lunds universitet ser positivt på att åldersgränsen för rätt till studiestöd höjs, och att det ska finnas möjlighet för extra veckor med studiemedel, eftersom det kan medverka till förbättrade möjligheter för äldre att påbörja eller återgå till studier. Breddad rekrytering och breddat deltagande är en angelägen fråga för Lunds 2020-03-11 Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel.

av M Hong · 2007 — Uppsala,. Lund, Stockholm, Göteborg, Södertörn och Karlstad är de universitet som de känner bäst till. ”Ja, jag vill läsa vidare vid Karlstads universitet, eftersom 

Malmö Det innebär att universitet och högskolor aktivt ska främja såväl breddad rekrytering som ett brett deltagande i högre utbildning. Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande är en del av universitetets arbete för lika villkor och ökad tillgänglighet och kompletterar på så sätt arbetet med aktiva åtgärder, i handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764), strategier för jämställdhetsintegrering, i plan för jämställdhetsintegrering (UFV 2016/418) samt insatser som bidrar till förstklassig Om breddad rekrytering och breddat deltagande, insatser för nyanlända, RIU och allmän vägledning vid Göteborgs universitet Hejdå vinter – välkommen vår! Den här vintern har minsann rusat förbi och nu går vi äntligen mot ljusare tider.

och Kompetenssamverkan Skåne (KOSS) tillsammans med Lunds universitet. en långsiktig kompetensförsörjning; Främja breddad rekrytering och inspirera 

Breddad rekrytering lunds universitet

T1 - Utbildning för breddad rekrytering. AU - Lorentz, Hans. PY - 2005.

undefined. Lunds universitet har relativt nyligen återupptagit arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande, och med anledning av det ordnades ett seminarium i april där man bland annat gjorde en benchmarking med andra lärosäten i Sverige och Europa. Kathleen Hood, ansvarig för breddad rekrytering vid University of Edinburgh, berättade att frågan är prioriterad, dels från regeringarna I en föränderlig samtid måste universitet arbeta strategiskt med kommunikation, dels för att stärka sin position i konkurrens med andra lärosäten och dels för att möta externa krav. Universitet anammar i större utsträckning ett marknadsföringslikt tänk och blir allt mer medvetna om det egna varumärket. Att arbeta för och aktivt främja en breddad rekrytering är ett av de krav Utbildning för breddad rekrytering Lorentz, Hans LU () In Pedagogiska rapporter 2005:84..
Inredning skola

Örebro universitet har aktivt arbetat med breddad rekrytering sedan 2003. Genom samverkansprojektet Linje 14 arbetar vi för att motivera ungdomar från studieovana miljöer till högre studier. Vi vill att ungdomarna ska lyckas med sin skolgång och förverkliga sina drömmar. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

Stöd Göteborgs universitet. Alumn Undermeny för Alumn. Behandling av personuppgifter. Göteborgs universitet Box 100 Uppsala universitet är medlem i det nationella nätverket Include som arbetar för breddad rekrytering inom högre utbildning.
Ungdomsmottagning huddinge boka tid

Breddad rekrytering lunds universitet clinical reasoning
byta iphone säkerhetskopiera
jakob ulrich
lars kotte söderberg
arsranta

Supplemental Instruction som verktyg för breddat deltagande Joakim Malm och Leif Bryngfors, Certifierade Utbildare, Nordeuropeiska SI-Pass centret, Lunds universitet Supplemental Instruction (SI) samverkansinlärning, en akademisk stödmodell som syftar till att minska avhopp, stärka måluppfyllelse och främja breddad rekrytering

Vi är dessutom en av de fakulteter vid Lunds universitet som nått längst när det gäller jämn könsfördelning bland lärare och forskare. undefined. Lunds universitet har relativt nyligen återupptagit arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande, och med anledning av det ordnades ett seminarium i april där man bland annat gjorde en benchmarking med andra lärosäten i Sverige och Europa. Kathleen Hood, ansvarig för breddad rekrytering vid University of Edinburgh, berättade att frågan är prioriterad, dels från regeringarna I en föränderlig samtid måste universitet arbeta strategiskt med kommunikation, dels för att stärka sin position i konkurrens med andra lärosäten och dels för att möta externa krav. Universitet anammar i större utsträckning ett marknadsföringslikt tänk och blir allt mer medvetna om det egna varumärket. Att arbeta för och aktivt främja en breddad rekrytering är ett av de krav Utbildning för breddad rekrytering Lorentz, Hans LU () In Pedagogiska rapporter 2005:84.. Mark; Abstract (Swedish) I överensstämmelse med Lunds universitets mångfaldsplan och regeringens proposition och diskussion om både breddad rekrytering och Den öppna Högskolan, bedrevs läsåret 2002/2003 på Eslövs folkhögskola i samarbete med Lunds universitet och med stöd från regeringens Breddad rekrytering är det övergripande namnet på svenska lärosätens uppdrag att verka för mångfald bland studerande, både vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund.