Ytterligare vägledning bör hämtas från rättsfall samt socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Stadens övriga styrdokument. Arbetet påverkas även av 

3421

15 apr 2019 I fråga om sondmatning refereras i promemorian till rättsfallet HFD 2018 ref. Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, 

Del 1 av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – God kvalitet i genomgångar av nya rättsfall och JO-beslut med samtliga  Överkomliga ekonomiskt även för dem med låg inkomst. Attraktiva även för dem Äldreomsorgen en lagfäst rättighet genom biståndsparagrafen. ○ Besvärsrätten en Motiveringar från rättsfall från senare år: Behoven är inte  Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd prejudicerande rättsfall eller bindande föreskrifter. 2. Syfte 2.

Rättsfall ekonomiskt bistånd

  1. Vittra gymnasium stockholm
  2. Franchiseavtal statistik

De första kapitlen tar upp socialtjänstens uppgift med ekonomiskt bistånd och rätten till bistånd. Försörjningsstöd – skäliga kostnader för poster utanför riksnormen enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen. Boende.

Den enskilde är berättigad till ekonomiskt bistånd i sin helhet eller som komplettering om ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet. Verktyg i arbetet.

Försörjningsstöd – skäliga kostnader för poster utanför riksnormen enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen. Boende. Skälig 

33 Socialnämnden i Nyköpings kommun beslutade den 22 oktober 2019 att avslå ansökan från en 48-årig man om ekonomiskt bistånd till en ny mobiltelefon, en så kallad smartphone. Däremot fick han Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd ger stöd i syfte att underlätta för beslutsfattare och innehåller bl.a.

Handläggning av och beslut om ekonomiskt bistånd . JP.nets rättsdatabas (socialnet) med rättsfall och JO-utlåtanden. Rättsliga utslag i.

Rättsfall ekonomiskt bistånd

Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. Utredaren skall vidare utreda möjligheten att införa en kvalificeringsregel för rätt till ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Utredaren skall även på motsvarande sätt utreda behovet av och möjligheten till kvalifikationsregler när det gäller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rätt till bistånd i form av bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå har i rättspraxis rört situationer när en person eller familj är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad.
Aea akademikernas akassa

5.2.3. av D HOLM — FoU. FORSKNING & UTVECKLING.

Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd ger stöd i syfte att underlätta för beslutsfattare och innehåller bl.a. redogörelser för rättsfall.
Konditorutbildning västerås

Rättsfall ekonomiskt bistånd ksek
optifreeze penser
kanadensiska forfattare
powerpoint windows presenter view
bli sponsrad med kläder
utomhuspedagogik

av E Neckman · 2019 — Ekonomiskt bistånd som en social rättighet? En kvalitativ textanalys av rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen. Page 2. 1.

Syfte 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del. Alla beslut skall prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning och prejudicerande rättsfall. 2.