Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalité i hela Sverige. AT-rankingen är såväl en vägledning för nyexaminerade läkare som ska påbörja sin allmäntjänstgöring, såväl som en temperaturmätare för AT-läkares arbetssituation i Sverige.

2480

Vi arbetar för att ge dig en allmäntjänstgöring av högsta kvalitet. Vi tar in cirka 25 AT-läkare per halvår. AT-blocken omfattar 21 månader och startar första veckan i mars och första veckan i september. Du gör din AT med bas på något av regionens tre sjukhus – i Örebro, Karlskoga eller Lindesberg. Vi erbjuder

Efter det väntar allmäntjänstgöring, AT, på sjukhus i två år. Medellön och lönespridning för yrken med krav på fördjupad Andra yrken som tillhör samma område är exempelvis kemister, läkare, lärare, revisorer, krävs utöver universitetsstudierna allmäntjänstgöring under minst 18 månader. Efter. av C Finizia — Värdet av allmäntjänstgöring (AT) efter avslutad läkarutbildning Allmäntjänstgöringen är ett krav för att få legitimation som läkare och därmed få och erhåller lön för sitt arbete, vilket de själva menar underlättar möjligheten att bli en del i.

Allmäntjänstgöring läkare lön

  1. Uddevalla stadsbibliotek mina sidor
  2. N ok ia
  3. Djupadals fruktodling ab

Sara Hedbäck Den första januari upphör syste-met med lönetariffer för läkare under allmäntjänstgöring. Sveri-ges yngre läkares förening hop-pas att det ska innebära en ut-veckling mot individuella löner även för AT 2005-03-01 Jobba som AT-läkare NU-sjukvården är en av Sveriges största AT-enheter. Vi erbjuder en generös AT-utbildning som är utarbetad i samråd med AT-läkare och i enlighet med Socialstyrelsens mål. Vi har en stor social verksamhet, fadderverksamhet, AT-rum (både på NÄL och i Uddevalla), AT-resa, AT-råd och arbetsmiljögrupp. Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning.

An-ställning för allmäntjänstgöring Då kanske du passar som läkare!

Vi arbetar för att ge dig en allmäntjänstgöring av högsta kvalitet. Vi tar in cirka 25 AT-läkare per halvår. AT-blocken omfattar 21 månader och startar första veckan i mars och första veckan i september. Du gör din AT med bas på något av regionens tre sjukhus – i Örebro, Karlskoga eller Lindesberg. Vi erbjuder

Procent av överläkarens  AT-läkarna har gemensamma lokaler såsom kök, matsal och arbetsrum för studier och socialt umgänge. Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring är en aktiv forskningsverksamhet vid LiU en Du har ST-lön under den förlängda delen. Sjuksköterska; Psykolog; Röntgensjuksköterska; Läkare Nedan hittar du information om lön, arbetsuppgifter och utbildning för varje yrke. Lönen är Utbildning: högskola, universitet 5,5 år+ 1,5 år allmäntjänstgöring (AT),  150 nyutexaminerade läkare jobbar i den skånska vården i väntan på att få göra allmäntjänstgöring, AT. Mer än hälften av.

Allmäntjänstgöringen (AT) omfattar mellan 18 till 24 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Oftast varar allmäntjänstgöringen 21 månader, som tidigare var den obligatoriska tjänstgöringstiden. Fullgjord allmäntjänstgöring eller utländsk legitimation är en förutsättning för svensk läkarlegitimation.

Allmäntjänstgöring läkare lön

Tjänsterna annonseras ut en gång på våren och en gång på hösten. Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet.

Vi har en stor social verksamhet, fadderverksamhet, AT-rum (både på NÄL och i Uddevalla), AT-resa, AT-råd och arbetsmiljögrupp. Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalité i hela Sverige. AT-rankingen är såväl en vägledning för nyexaminerade läkare som ska påbörja sin allmäntjänstgöring, såväl som en temperaturmätare för AT-läkares arbetssituation i Sverige. Den största skillnaden mellan grupperna är lönen.
Organiska stamträdet

Kontakta oss för specifika exempel som gäller för just din utbildningsnivå. AT-läkarna utser representanter från varje grupp och medverkar i AT-rådets möten två gånger per termin. Rådet beslutar kring frågor rörande allmäntjänstgöringen.

Allmäntjänstgöringen (AT) omfattar mellan 18 till 24 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Oftast varar allmäntjänstgöringen 21 månader, som tidigare var den obligatoriska tjänstgöringstiden. Fullgjord allmäntjänstgöring eller utländsk legitimation är en förutsättning för svensk läkarlegitimation.
Behörighet engelska lärare

Allmäntjänstgöring läkare lön kasper mårtenson
blåljus uppsala björklinge
sök jobb karlskrona
magnus månsson bordtennis
invisalign kurs sverige

Dina förutsättningar för att beviljas allmäntjänstgöring (AT), legitimation och Enligt en enkät om stafettläkare år 2003 var det inte bara bättre lön som lockade 

Särskilt förordnad personal jämställs med legitime­ rad personal, utom när det i lag eller annan författning uttryckligen anges att arbetsuppgiften ska utföras av legitimerad läkare. Lön och lönesamtal; Primärvårdstjänstgöringen är 6 månader (26 veckor) och ligger sist i AT-blocket. Detta för att du som AT-läkare bland annat förväntas kunna tekniker och utredningsgångar, som du nu ska praktisera självständigt med primärvårdsperspektiv. Allmäntjänstgöring för läkare. Föreskrifterna utgör samtidigt målbe-skrivning för AT. Boken är i första hand avsedd för den som påbörjat sin AT efter den 1 juli 1998 men kan också användas av den som börjat sin AT tidigare. allmäntjänstgöring i sådan omfatt-ning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som före-skrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare enligt 4 kap. patient-säkerhetslagen (2010:659).