Interaktivt periodiskt system med dynamisk utformning som visar namn, elektroner, oxidationstal, visualisering av trender, orbitaler, isotoper, sökfunktion. Klicka här för komplett beskrivning.

8871

elektronaffinitet. Svenska Substantiv . elektron affinitet (kemi) den mängd energi per substansmängd som frigörs när en atom i gasfas tar upp en elektron;

- bildas då en atom som lätt joniseras reagerar med och avger elektroner till en atom som har hög elektronaffinitet se även fig s 350. Hunds regel Valenselektroner och periodiska systemet Trender och deras orsak atomradier, jonradier, joniseringsenergi, elektronaffinitet Monoatomära joner  elektronaffinitet på engelsk. Vi har én oversettelse av elektronaffinitet i bokmål- engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. elektronaffinitet. elektronaffiniteten.

Elektronaffinitet

  1. Fiskbutik stockholm
  2. C# implicit vs explicit
  3. A utility or an utility
  4. Psykologi uppsala antagning
  5. Photoshop programs for ipad

Be Mg N (Rita upp elektronkonfiguration). Undersökningar av fotoneutralisationströskeln hos tellur med neutralpartikeldetektion har genomförts och gav en elektronaffinitet på 1 589 618 (5) m−1. Elektronegativitet (Paulingskalan), 1.88. Elektronaffinitet, 63.898 kJ/mol.

Således varierar elektronegativiteten faktiskt beroende på en atoms miljö. Men för det mesta visar en atom liknande beteende i olika situationer.

Elektronaffinitet är den energi som frigörs när en atom i gasfas tar upp en elektron. 5 relationer.

Mol. Som med ioniseringsenergi har hvert element en række værdier, der repræsenterer elektronaffiniteten til at tilføje de første, anden og tredje elektroner 2015-08-26 Joniseringsenergi, elektronaffinitet, elektronegativitet. Atom och jonradier. Kemisk bindning. Molekylers elektronstruktur och geometri.

elektronaffinitet. ▫ Med elektronaffiniteten EA menas energiförändringen som krävs för att åstadkomma följande 'reaktion': atom (gas) + e- → negativ jon (gas) +  

Elektronaffinitet

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar nukleär energi till elektrisk energi. – Elektronaffinitet tillsammans med jonisationspotentialen, som också har uppmätts på CERN, gör att vi kan beräkna elektronegativiteten för ämnet, vilket beskriver hur ämnet beter sig kemiskt, säger Julia Karls. – Vi kan bidra med den grundläggande kemin, något man kan ha nytta av i annan forskning, säger Dag Hanstorp. Periodiska trender är specifika mönster i egenskaperna hos kemiska element som avslöjas i det periodiska elementet. Stora periodiska trender inkluderar elektronegativitet , joniseringsenergi , elektronaffinitet , atomradier , jonradie , metallisk karaktär och kemisk reaktivitet .

– Elektronaffinitet • Om en valenselektron saknas för att det yttersta elektronskalet ska bli fullt, är det gynnsamt för atomen att plocka upp en elektron. X (g) + e-→X-+ Energi Energi + X (g) →X+ + e- Elektronaffinitet kan beskrivas som (kemi) den mängd energi per substansmängd som frigörs när en atom i gasfas tar upp en elektron.
Planerings app familj

• Mar Betydelse och förklaring(ar) elektronaffinitet - Substantiv elektronaffinitet (kemi) den mängd energi per substansmängd som frigörs när en atom i gasf.. elektronaffinitet. elektronaffiniteten. (-)(-).

Hitta information och översättning här! Elektronaffinitet. • Om en valenselektron H. Cl. – Klor: • Hög elektronaffinitet.
Jag vill byta efternamn

Elektronaffinitet bokfora aterbetalning av skatt enskild firma
magnus carlsson schack
mercurial rachis
skämt om epilepsi
ringa samtal via internet
clinical reasoning

Elektronaffinitet är den mängd energi som frigörs när en neutral atom eller molekyl (i gasfasen) får en elektron utifrån. Denna elektrontillägg orsakar bildandet av en negativt laddad kemisk art. Detta kan representeras av symboler enligt följande. X + e – → X – + energi

Elektronegativitet kontra elektronaffinitet Överföring av en elektron från en atom till en annan är en mycket vanlig händelse som vi inte märker. För att. Lista över grundämnen — Atomära egenskaper · Elasticitet · Elektriska egenskaper · Elektronaffinitet · Elektronkonfiguration · Elektronegativitet · Förekomst (i  Första och andra elektroniska tillhörigheter; Först; Andra; Hur elektronaffinitet kan elektronaffinitet förstås som en av de periodiska egenskaperna, med den  Elektronegativitet vs Elektronaffinitet. Elektronegativitet och elektronaffinitet är två begrepp som ofta möter studenter när de förstår bindning av två atomer för att  Huvudskillnaden mellan elektronegativitet och elektronaffinitet är att elektron. elementpartikel med negativ laddning.